Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów
25 sty 2019

Gmina Wolin ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. administracji projektu w ramach projektu „Ja w internecie – podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wolin”

W związku z realizacją przez Gminę Wolin projektu  „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” realizowanego ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina jako Grantobiorca projektu poszukuje osoby do realizacji zadań specjalisty ds. administracji projektu niezatrudnionej w Gminie i posiadającej niezbędnej doświadczenie i umiejętności w zakresie powierzonych zadań.

 

Wymagania konieczne:

 • wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub z zakresu organizacji i zarządzania
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • nie karalność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista
 • bardzo dobre posługiwanie się narzędziami pakietu MS Office (Word, Excel)
 • doświadczenie w realizacji projektu współfinansowanych ze środków POPC na lata 2014-2020,
 • doświadczanie w rozliczaniu projektu współfinansowanego z programu unijnego innego niż POPC na lata 2014-2020 realizowanego na poziomie krajowym w okresie programowania 2014-2020
 • posiadanie jednego z certyfikatów PRINCE2 Foundation, Project Management Institute (PMI) Certified Associate in Project Management (CAPM), International Project Management Association (IPMA) Poziom D.

 

Zakres zadań

 • opracowanie dokumentacji zamówienia sprzętu komputerowego i udzielanie wyjaśnień w zakresie użytkowania i konserwacji sprzętu  zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi warunków sprzętowych określonych w ramach POPC 2014-2020
 • zapewnienie zgodności wydatków i działań z Wytycznymi i opracowanie niezbędnych wzorów opisania rachunków księgowanych w ramach projektu
 • zapewnienie zgodności dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami o ochronie wizerunku i ochronie praw autorskich i RODO w projekcie, zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej realizowanych zadań; 
 • opracowanie dokumentacji zgłoszenia uczestnictwa dla uczestników w celu zabezpieczenia trwałości operacji i zadań
 • opracowanie umów z instruktorami i analiza zmian w umowach w trakcie realizacji projektu

 

Okres wykonywania usługi: od 01.02.2019r. do 30.06.2019r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie w charakterze specjalisty ds. administracji projektu oraz spełniające wymagania w zakresie doświadczenia i umiejętności, zapraszamy do przesłania nam swoich aplikacji.

 

Zgłoszenia chętnych osób proszę kierować w formie elektronicznej na adres e-mail: szkudlarek@gminawolin.pl z dopiskiem „Nabór specjalista ds. administracji projektu”. Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 30.01.2019r.

 

Do zgłoszenia proszę dołączyć CV wraz z informacją o doświadczeniu, W zgłoszeniu proszę wskazać oferowaną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto za miesiąc świadczenia usługi.

 

Osoba do kontaktu: Ilona Szkudlarek, tel. 913220812 lub 512186941, e-mail: szkudlarek@gminawolin.pl  

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Gmina Wolin, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin, REGON 811685510, NIP 9860164852. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia