Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów
04 paź 2017

Wizerunek zachodniopomorskiej Karty RodzinyZachodniopomorska Karta Rodziny jest wprowadzona w związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 -2020 pn. Region dla Rodziny, przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/51 7/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30 września 2014 r.

Celem wprowadzenia Zachodniopomorskiej Karty Rodziny, zwanej dalej Kartą, jest:

  • promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz upowszechnianie działań na rzecz rodziny wielodzietnej;
  • wspieranie rodzin wielodzietnych w regionie, w tym wzmocnienie ich kondycji  finansowej;
  • zwiększanie rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się w rodzinach korzystających z Karty;
  •  zachęcanie rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi, w szczególności do korzystania z dóbr kultury i innych atrakcji dostępnych na terenie województwa zachodniopomorskiego;
  • budowanie przychylnego rodzinom klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji.

Zachodniopomorska Karta Rodziny skierowana jest do rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku kontynowania nauki oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka;

Jednostką koordynującą realizację zadania Zachodniopomorska Karta Rodziny jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Karta jest wydawana bezpłatnie na wniosek osoby spełniającej warunki do jej przyznania.

Wniosek o jej przyznanie składa się w jednostce organizacyjnej Samorządu ze względu na miejsce zamieszkania, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie a następnie jednostka organizacyjna występuje z wnioskiem do Urząd Marszałkowskiego Województwa  Zachodniopomorskiego o wydanie karty. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty wpływu.  Odbiór kart jest w jednostce organizacyjnej, w której wniosek został złożony.

Zachodniopomorska Karta Rodziny jest własnością Województwa Zachodniopomorskiego.

Karta ważna jest w przypadku osoby pełnoletniej tylko z dowodem osobistym natomiast w przypadku  dzieci uczących się z legitymacją szkolna, bądź studencką.

Posiadacz karty zobowiązany jest do ochrony karty przed jej utratą lub zniszczeniem.

W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia Karty wydawany jest duplikat z tym samym numerem. Także zmiana danych osobowych wymaga wydania duplikatu Karty.

Posiadacz Zachodniopomorskiej Karty Rodziny będzie mógł korzystać z ulg i uprawnień wynikających z programu tylko na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wykaz rodzaju ulg i uprawnień wynikających z Posiadania Karty zostanie opublikowany na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie  www.rops.wzp.pl/region-dla-rodziny

 

Wszystkich uprawnionych i chętnych do składania wniosku o przyznanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie  ul. Prosta 1, pokój 211,  w godz. od 7.30 do 15.30. Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem  tel. (091) 32- 61 176 lub 500 024 833.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia