Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 12 grudnia 2018 roku II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącą własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Słonecznej 8 w Kołczewie.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącą własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg   odbędzie  się  w  dniu  30 listopada  2017  roku   w   pokoju  Nr   8   Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rolnej nr 64/2 o powierzchni 908 m2, położonej w Skoszewie. Pierwszy nieograniczony przetarg ustny odbędzie się w dniu 20 października 2017 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz:
Ogłoszenie
Mapa


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy  z przeznaczeniem na cele rolne

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rolnej nr 64/2 o powierzchni 908 m2, położonej w Skoszewie.

Pobierz ogłoszenie

Pobierz mapę


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 6 września 2017 roku nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy  z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną nieruchomość niezabudowaną. Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8, położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie. Przetarg ustny odbędzie się w dniu 14 lipca 2017 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości.Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 31.03.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza rokowania
po drugim ograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym
na sprzedaż działki nr 21/6 o powierzchni 1092 m², położonej w Warnowie
(obręb ewidencyjny Warnowo; gmina Wolin)

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 27.03.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 27.03.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 01.03.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 24.02.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 09.02.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 02.02.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu niezabudowanej nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 13:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 31.01.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 23.01.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza II ograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 21/6 o powierzchni 1092 m², położonej w Warnowie (obręb ewidencyjny Warnowo; gmina Wolin). Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2017 roku, w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 29.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 06 luty 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 14.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 5 stycznia 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00, według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 12.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2017r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 12.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu niezabudowanej nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017 r., w pokoju  Nr 8  Urzędu  Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 07.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8, położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie. Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r., w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 07.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 01.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionej w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 11:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 21.11.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości, który odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 21.11.2016 r.

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 22 listopada 2016 roku V nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

obręb Dargobądz                                   
1. Działka Nr 344 o pow. 1.436 m²
KW SZ1K/00005516/0
Powodem odwołania przetargu jest nieopublikowanie ogłoszenia w gazecie lokalnej.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu niezabudowanych nieruchomości z przeznaczeniem na budowę paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą. Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00, według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 24 listopada 2016 roku I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

obręb 3 Wolin                                   
1.Działka Nr 83/14 o pow. 2.530 m²
KW SZ1K/00010947/8

Powodem odwołania przetargu jest zmiana ceny wywoławczej.
Wolin, dnia 2016-10-19


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu niezabudowanej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r., w pokoju  Nr 8  Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki wymienionej w poniższym ogłoszeniu, który odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r., w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w ogłoszeniu nieruchomości, który odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 20 października 2016 roku I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w załączniku nieruchomości

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości, który odbędzie się w dniu 25 października 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta o godz. 12:00

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niezabudowanych niżej wymienionych nieruchomości z przeznaczeniem na budowę paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, który odbędzie się w dniu 20 października 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie 


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 30 września 2016 roku I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, który odbędzie się w dniu 3 października 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, który odbędzie się w dniu 17 października 2016 r., w pokoju  Nr 8  Urzędu  Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, który odbędzie się w dniu 07 października 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00. 

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg  ustny, na sprzedaż  niżej wymienionych  nieruchomości, który odbędzie się w dniu 07 października 2016 r., w pokoju  Nr 8  Urzędu  Miasta  Wolin  o  godzinie   12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, który odbędzie  się  w  dniu 9 września 2016 roku  w  pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku w pokoju nr 8 Urzędu Miasta o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina
ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 6,
położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie, który odbędzie się w dniu 23 września 2016 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

o odwołaniu drugiego nieograniczonego przetargu ustnego
na sprzedaż lokali niemieszkalnych nr 6 i 8,
położonych przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie.

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 12 sierpnia 2016 r.
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
lokali niemieszkalnych nr 6 i 8, położonych przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie.
Powodem odwołania przetargu jest niewykonanie zlecenia
zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej
przez Agora S.A..


Wolin, dnia 11 sierpnia 2016 r.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości stanowiących  własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, który odbędzie się w dniu 9 września 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza  nieograniczony przetarg  ustny, na sprzedaż  wymienionych niżej nieruchomości, który odbędzie   się   w   dniu 9 września 2016 r.,  w  pokoju  Nr 8  Urzędu  Miejskiego w Wolinie  o  godzinie   12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza  nieograniczony przetarg  ustny, na sprzedaż  niżej wymienionych  nieruchomości, który odbędzie   się   w   dniu  26 sierpnia  2016 r., w   pokoju  Nr 8  Urzędu  Miasta  Wolin  o  godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych lokali niemieszkalnych, położonych przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie, który odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2016 r., w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie

 


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza I  nieograniczony przetarg  ustny, na sprzedaż niżej wymienionej  nieruchomości, który odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2016 roku o godzinie 12:00  w pokoju  Nr 8 Urzędu Miejskiego w  Wolinie.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 6 czerwca 2016 roku nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Obręb  Warnowo

1. działka  Nr  416/2   pow. 1349 m2             
    cena wywoławcza     45.744,- zł
    KW SZ1K/00015182/2

Pobierz ogłoszenie


Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne,
który odbędzie się w dniu 7 czerwca 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


Burmistrz Wolina ogłasza I  nieograniczony przetarg  ustny

na sprzedaż  niżej wymienionych  nieruchomości, który odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, który odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


Burmistrz  Wolina ogłasza I  nieograniczony   przetarg    ustny

na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, który odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 roku w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali niemieszkalnych, położonych przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie

Pobierz ogłoszenie

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia