Aktualne dane o wdrażaniu programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wolin  na dzień 31.12.2022r.

159 złożonych wniosków o dofinansowanie,        

125 podpisane umowy z Beneficjentami,

83 zrealizowanych przedsięwzięć na terenie gminy

kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy 1 290 231,51 zł

Udostępnij:

whatsapp