Aktualne dane o wdrażaniu programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wolin  na dzień 30.09.2022r.

151 złożonych wniosków o dofinansowanie,        

104 podpisane umowy z Beneficjentami,

75 zrealizowanych przedsięwzięć na terenie gminy

kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy 1 134 102,51 zł

Udostępnij:

whatsapp