Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Wolin

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Wolin

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś II. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 2.15. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Tytuł Projektu: Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Wolin

Główny cel projektu: Poprawa jakości powietrza w gminie Wolin poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne do 30.06.2022 r.

Cele szczegółowe  projektu:

– Zmniejszenie liczby starych indywidualnych źródeł ciepła opartych o spalanie węgla w gminie Wolin do 30.06.2022 r.,

– Zwiększenie efektywności energetycznej 50 budynków jednorodzinnych w gminie Wolin do 30.06.2022 r., –

– Zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery w gminie Wolin do 30.06.2022 r.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu:

  1. zostanie zmodernizowanych 50 źródeł ciepła
  2. przygotowanych zostanie 60 świadectw charakterystyki energetycznej

Wartość całkowita projektu: 2.259.750,00 zł

Kwota dofinansowania: 2.033.250,00 zł

Wkład własny Gminy Wolin: 226.500,00 zł

Udostępnij:

whatsapp