Remont odcinka drogi gminnej 805020Z ul. Jaracza w Wolinie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Remont odcinka drogi gminnej 805020Z ul. Jaracza w Wolinie

Całkowita wartość zadania: 1.162.430,02zł

Wartość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego: 581.215,01zł

Data podpisania umowy: 06 listopad 2023r.

Opis zadania:

Remont ul. Jaracza obejmie odcinek zlokalizowany na działkach nr 79 dr , 16/2 dr i 90 dr w obrębie 3                  i 4 m. Wolina, pomiędzy rondem u zbiegu ulicy Konopnickiej, Wojska Polskiego i Jaracza, a drogą prowadzącą do Wiatraka Holenderskiego, o długości 0,402km.

Planuje się wykonanie następujących robót:

– roboty przygotowawcze: wytyczenie w terenie granic pasa drogowego oraz charakterystycznych punktów określających parametry drogi ;

– roboty rozbiórkowe: rozebranie zniszczonych nawierzchni utwardzonych oraz osłabionej konstrukcji podbudowy , kolidującej z remontem;

– podbudowy: wzmocnienie i wykonanie nowej konstrukcji pod jezdnią drogi , pod chodnikami i pod zjazdami ;

– nawierzchnia jezdni: wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego;

– nawierzchnie chodników: wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

– nawierzchnie zjazdów: wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

– uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

Udostępnij:

whatsapp