Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Program MALUCH+ 2021”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: Program MALUCH+ 2021

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Wolinie, ul. Wiejska 10, 72-510 Wolin

Całkowita wartość zadania: 51.675,00,00zł

Wartość dofinansowania: 41.340,00zł

Opis zadania: Zadanie obejmuje  zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez gminy z udziałem środków z „MALUCH” edycja 2020 lub wcześniejszych,
w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

W ramach zadania,  Gmina Wolin na podstawie umowy Nr 507/ZPS-4/RC/M2/2021 zawartej
z Wojewodą Zachodniopomorskim w dn. 29 czerwca 2021r., uzyskała dotację z przeznaczeniem na realizację  w roku 2021 zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez zapewnienie funkcjonowania 44 miejsc opieki dla dzieci, w tym 1-ego miejsca opieki dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki.

Udostępnij:

whatsapp