Program „Czyste Powietrze”

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania

Formy dofinansowania:

 1. dotacja,
 2. dotacja z prefinansowaniem,
 3. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego( ścieżka bankowa)

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymogi programu. Lista akredytowanych urządzeń znajduje się na stronie lista-zum.ios.edu.pl
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domu oraz wymianę okien i drzwi;

Warto wiedzieć:

 • Można dofinansować zakup i montaż  tylko jednego źródła ciepła do ogrzewania i c.w.u.
 • W przypadku gdy budynek / lokal mieszkalny  jest podłączony do sieci dystrybucji gazu nie ma możliwości dofinansowania kotła na paliwo stałe.
 • Piec musi być trwale wyłączony z użytku- zezłomowany.
 • Dla budynków powstałych po 31.12.2013r. brak jest możliwości dofinansowania termomodernizacji.
 • Minimalna kwota dofinansowania to 3 000 zł.
 • Przy 2 mieszkaniach w budynku o dotacja przysługuje na każdy z nich.

Złożenie wniosku o dofinansowanie:

 1. Dla budynków/ lokali zlokalizowanych  na terenie gminy Wolin wnioski należy składać do WFOŚiGW w Szczecinie bezpośrednio lub po przez Gminny Punkt.
 2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
  1. w Portalu Beneficjenta www. wnioski.wfos.szczecin.pl
  2. 2) w serwisie „gov.pl”.
  3. W przypadku prefinansowania – https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 3. Nie ma możliwości złożenia wniosku  wyłącznie w formie papierowej.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Punkcie lub na stronie

www.czystepowietrze.gov.pl

Udostępnij:

whatsapp