W związku z uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Gmina Wolin przygotowała ankiety celem określenia skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców Gminy Wolin. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków finansowych.

Ankiety można  składać w terminie od 20.10.2023 r. do 24.11.2023 r.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony będzie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, najemców lokali z zasobu gminnego, a także dla małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali), zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wolin.

Ankieta jest dostępna na stronie www.gminawolin.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA – „Ciepłe Mieszkanie” lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie.

Wypełnioną ankietę można:

  1. złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:bio@gminawolin.pl;
  2. złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie
  3. przesłać pocztą na adres:  Urząd Miejski w Wolinie ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin.

Udostępnij:

whatsapp