Projekt grantowy miniPAKT – gminne pracownie komputerowe

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19”

Cel projektu: wsparcie JST w zakresie zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych. Celem zwiększenia cyfryzacji jest utworzenie lub doposażenie pracowni komputerowych, które będą służyć rozwijaniu nowych form wzmacniania kompetencji cyfrowych poprzez kreatywne wykorzystanie nowych technologii cyfrowych przy zastosowaniu m.in. innowacyjnych ścieżek, scenariuszy prowadzenia zajęć i szkoleń dla edukatorów/nauczycieli i ich uczniów (dzieci i młodzieży) oraz dodatkowych osób dorosłych w kreatywnych przestrzeniach edukacji pozaformalnej.

Wartość projektu: 200.000,00 zł

Dofinansowanie: 200.000,00 zł

Strona projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/miniPAKT

Udostępnij:

whatsapp