Dokładnie w dniu 11 maja 2023 r. powstał Woliński Klaster Energii. W skład inicjatywy wchodzą Gmina Wolin, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, a także przedsiębiorstwo XOOG Klastry Energii P.S.A.

Celem Wolińskiego Klastra Energii jest stworzenie lokalnego rynku energii elektrycznej, który pozwoli przeciwdziałać rosnącym ceną energii elektrycznej, a także skoordynuje i zintensyfikuje inwestycje w odnawialne źródła energii, a także magazyny energii na obszarze Gminy. Ponadto powołanie klastra energii pozwoli Gminie uczestniczyć w pełniejszy sposób w ścieżkach konkursów Krajowego Planu Odbudowy i Funduszy Europejskich.

Na tym etapie rozwoju, Woliński Klaster Energii ma charakter otwarty i są do niego zaproszeni wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność lub zarejestrowani na terenie Gminy Wolin, a także okoliczne samorządy wchodzące w skład powiatu kamieńskiego.

Udostępnij:

whatsapp