Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dofinansowanie zadań własnych gminy

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa dotacji: Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Wolinie, ul. Wiejska 10, 72-510 Wolin

Całkowita wartość zadania: 53.212,50zł

Wartość dofinansowania: 42.570,00zł

Opis zadania: Zadanie obejmuje  zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez gminy z udziałem środków z „MALUCH” edycja 2020 lub wcześniejszych,
z wyłączeniem miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

W ramach zadania, Gmina Wolin na podstawie umowy Nr 681/ZPS-4/2021 zawartej
z Wojewodą Zachodniopomorskim w dn. 27 października 2021r., uzyskała dotację na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  z przeznaczeniem na realizację  w roku 2021 zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez zapewnienie funkcjonowania 43 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Udostępnij:

whatsapp