Wolin 11.01.2022 r.

Zarządzenie nr 8/22 Burmistrza Wolina z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 170/21 Burmistrza Wolina z dnia 23 grudnia 2021 r.

Wolin 23.12.2021 r.

Zarządzenie NR 170/21 Burmistrza Wolina z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatora świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na 2022 rok.

Udostępnij:

whatsapp