Wolin – 20.05.2023

Zarządzenie Nr 66/2024 Burmistrza Wolina w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin

Wolin – 5.01.2023

ZARZĄDZENIE NR 9/23 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatora świadczeń opieki zdrowotnej w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2024 w zakresie terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na 2023 rok

konkurs-Wolin-2023 wordPobierz

konkurs-poradnia-2023 pdfPobierz

wzo-oferty-2023 wordPobierz

wzor-oferty-2023 pdfPobierz

Wolin 23.12.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 217/22 Burmistrza Wolina z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu NR 208/22 Burmistrza Wolina z dnia 13 grudnia 2022 r.

Wolin 13.12.2022 r.

Zarządzenie NR 208/22 Burmistrza Wolina z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatora świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022- 2024 w zakresie terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na 2023 rok.

Wolin 11.01.2022 r.

Zarządzenie nr 8/22 Burmistrza Wolina z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 170/21 Burmistrza Wolina z dnia 23 grudnia 2021 r.

Wolin 23.12.2021 r.

Zarządzenie NR 170/21 Burmistrza Wolina z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatora świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na 2022 rok.

Udostępnij:

whatsapp