Informacja w sprawie zgłoszeń strat suszowych

Nasz znak: RG.618.06.2023.MW                                                                  Data: 24.07.2023 r.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1350), które daje podstawę prawną Wojewodzie do powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy, informujemy, iż nadal podstawową drogą zgłoszenia strat suszowych będzie aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazuje, iż aplikacja suszowa jest w trakcie modernizacji i zostanie uruchomiona w najbliższym czasie. Aplikacja publiczna dostępna będzie  na stronie internetowej MRiRW w zakładce – Niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Producent rolny może wystąpić o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, przez Komisję powołaną Zarządzeniem nr 186/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lipca 2023 r. Jednocześnie informuję, iż Komisja Gminna będzie gotowa do szacowania, po uprzednim złożeniu przez producenta rolnego w Urzędzie Miejskim w Wolinie – wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym. Wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – gminawolin.pl, jak i również stacjonarnie w siedzibie Urzędu przy ul. Zamkowej 23.

Komisja gminna oszacuje szkody w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.  Komisje będą sporządzać raporty oszacowania szkód, a nie protokoły, które następnie złożone zostaną za pomocą aplikacji w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkody – nie później niż do dnia 15 października.

Przedstawiając powyższe, przypominam, o pozostawieniu pasa pola kontrolnego, niezbędnego do oszacowania przez komisję szkód spowodowanych przez suszę.

Osoba do kontaktu w sprawie: Marta Wilkowska – Referat Gospodarki Nieruchomościami, nr tel.: 512 348 861.

Udostępnij:

whatsapp