Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej.

Wartość projektu: 362.430,00zł

Dofinansowanie: 362.430,00zł

Realizacja projektu: 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy

Strona projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Udostępnij:

whatsapp