Przebudowa drogi gminnej nr 4131003 Dargobądz-Karnocice w m. Dargobądz

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 4131003 Dargobądz-Karnocice w m. Dargobądz

Całkowita wartość zadania: 1.096.836,47zł

Wartość dofinansowania: 877.469,18zł

Opis zadania: Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 0,550 km w miejscowości Dargobądz. W wyniku przebudowy zostanie wykonana jezdnia dwukierunkowa o szerokości 5,0m, zjazdy indywidualne i publiczne, dojścia do posesji oraz pobocza gruntowe. Technologia wykonania drogi: kostka brukowa betonowa.

Udostępnij:

whatsapp