Składanie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOSCI BUDYNKÓW

Uwaga !

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, wykorzystywanych w obiektach budowlanych.

Będą do wyboru dwie drogi:

  1. elektronicznie poprzez  stronę internetową –  https://zone.gunb.gov.pl/,
  2. w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Wolinie poprzez złożenie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ lub do pobrania od 1 lipca br. w siedzibie Urzędu w Piurzer Obsługi Interesanta (pok. 12).

Dla budynku, który już istnieje właściciel zobowiązany będzie złożyć deklarację w terminie 12 miesięcy tj. do dnia 1 lipca 2022 r.  Dla nowopowstałych źródeł ciepła termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Natomiast, w przypadku wymiany zgłoszonego źródła ciepła właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację również w terminie 14 dni.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń, a więc od 20 zł do 5.000 zł. „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny”. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji, zanim samorząd „poweźmie o tym informację”, kary możemy uniknąć, przesyłając wymagane informacje do urzędu.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wolinie pod nr telefonu 512 348 862 lub email bio@gminawolin.pl.

Udostępnij:

whatsapp