Aktualności

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
6 dni temu
Gmina Wolin

... Zobacz więcejZobacz mniej

7 dni temu
Gmina Wolin

Zdjęcia z posta użytkownika Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji ... Zobacz więcejZobacz mniej

1 tydzień temu
Gmina Wolin

... Zobacz więcejZobacz mniej

1 tydzień temu
Gmina Wolin

Zdjęcia z posta użytkownika Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji ... Zobacz więcejZobacz mniej

Image attachmentImage attachment
1 tydzień temu
Gmina Wolin

GRANTY PPGR – WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA WNIOSKÓW

W związku z prowadzoną weryfikacją oświadczeń złożonych w ramach prowadzonego w dn. od 11-22 października br. naboru wniosków do projektu Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, oraz nałożonymi na Gminę obowiązkami przez instytucję zarządzającą w/w projektem, Gmina Wolin wzywa wszystkich wnioskodawców do:

1)Udokumentowania pokrewieństwa/statusu prawnego pomiędzy uczniem, którego dotyczy złożone oświadczenie, a wskazanym krewnym w linii prostej (tj. rodzicami, dziadkami, pradziadkami/opiekunem prawnym), który niegdyś pracował w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;

Sposób udokumentowania: odpisy aktów stanu cywilnego (dopuszcza się kserokopie), postanowienia sądu opiekuńczego, akt notarialny.

2)Udokumentowania zamieszkiwania krewnego w linii prostej (tj. rodziców, dziadków, pradziadkami/opiekunem prawnym), który niegdyś pracował w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej, w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Sposób udokumentowania: zaświadczenie z ewidencji ludności, kserokopia starego dowodu osobistego z potwierdzeniem miejsca zamieszkania, inne dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie w miejscowości lub gminie objętej PPGR, w okresie świadczenia pracy
w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Ponadto Gmina Wolin wzywa tych wnioskodawców, którzy nie przedłożyli wraz z oświadczeniami dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnych w linii prostej w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, o ich uzupełnienie.

W szczególności celom poświadczenia zatrudnienia służyć mogą takie dokumenty jak: umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie, kserokopia legitymacji ubezpieczeniowej, kserokopia dowodu osobistego, dyplomy uznania.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Wolin wobec tych osób wystąpiła również o weryfikację do Archiwum Państwowego. Jednakże istnieje możliwość, że nie wszystkie akta osobowe zostały tam zdeponowane.

Nie udokumentowanie spełnienia warunków ubiegania się o wsparcie w ramach Projektu, skutkować będzie odrzuceniem złożonych wniosków.

W/w dokumenty wraz z pismem przewodnim (wzór w załączeniu) należy uzupełnić do dn. 06.12.br., przedkładając je w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Wolinie, pok. Nr 12.

Osoba do kontaktu:
Ilona Szkudlarek, tel. 512186941,
Mariusz Wiatrak 530101756.

załącznik:
gminawolin.pl/granty-ppgr-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym/
... Zobacz więcejZobacz mniej

1 tydzień temu
Gmina Wolin

Zdjęcia z posta użytkownika Ewa Grzybowska ... Zobacz więcejZobacz mniej

 • Inwestycje w gminie

  Pozyskane środki zewnętrze

  10 626 995,00 zł

  Wartość inwestycji

  14 034 331,00 zł

  • Grafika ilustrująca dotację na zakup komputerów - dziewczynka z laptopem

   Dofinansowanie na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”

   Koszt całkowity:73 480,00

   Kwota dotacji:73 480,00

  • Most obrotowy w Wolinie

   Remont mostu obrotowego w Wolinie

   Koszt całkowity:419 129,00

   Kwota dotacji:212 092,00

  • Dzieci z przedszkola rysują obrazki

   Adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne

   Koszt całkowity:3 463 912,00

   Kwota dotacji:2 597 934,00

  • Park

   Rewitalizacja parku miejskiego w Wolinie

   Koszt całkowity:5 333 110,00

   Kwota dotacji:3 999 833,00

  • Pojemniki na śmieci

   Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

   Koszt całkowity:1 999 931,00

   Kwota dotacji:1 337 732,00

  • Strażacy OSP w Kołczewie pozują przy pojeździe typu ATV

   Zakup pojazd typu ATV dla OSP w Kołczewie

   Koszt całkowity:53 000,00

   Kwota dotacji:45 000,00

  • Podpisanie umowy na zakup wozu strażackiego dla OSP w Troszynie

   Zakup wozu strażackiego dla OSP w Troszynie

   Koszt całkowity:871 845,00

   Kwota dotacji:741 000,00

  • Podpisanie umowy na zakup wozu strażackiego dla OSP w Ładzinie

   Zakup wozu strażackiego dla OSP w Ładzinie

   Koszt całkowity:760 000,00

   Kwota dotacji:560 000,00

  zobacz wszystkie inwestycje
 • Jakość powietrza