Aktualności

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

4 godzin temu

Gmina Wolin

Uruchomiliśmy pomoc prawną 💪
i wyjaśniamy zapisy Tarczy Antykryzysowej↙️
➡️ W tym trudnym dla nas wszystkich czasie musimy jeszcze bardziej niż dotychczas, wzajemnie się wspierać. W związku z niepokojem i pojawiającymi się pytaniami ze strony przedsiębiorców i mieszkańców gminy Wolin, uruchomiliśmy możliwość uzyskania porady prawnej i interpretacji nowych przepisów.

➡️ Kontakt będzie dostępny począwszy od najbliższego poniedziałku, 6 kwietnia br., za pośrednictwem specjalnego adresu
📲e-mail: pomoc.prawna@gminawolin.pl

➡️ Dodatkowo, Kancelaria Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy, która świadczy usługi prawne na rzecz gminy Wolin, przygotowała opracowanie najnowszych przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 568), zwanych „Tarcza Antykryzysową” wg stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2020r.

➡️ Opracowanie zostało umieszczone w specjalnej zakładce na stronie internetowej gminy Wolin (zdjęcie).

➡️ Wszelkie opracowania w tym zakresie będą każdorazowo Państwu udostępniane.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Uruchomiliśmy pomoc prawną 💪 
i wyjaśniamy zapisy Tarczy Antykryzysowej↙️
➡️ W tym trudnym dla nas wszystkich czasie musimy jeszcze bardziej niż dotychczas, wzajemnie się wspierać. W związku z niepokojem i pojawiającymi się pytaniami ze strony przedsiębiorców i mieszkańców gminy Wolin, uruchomiliśmy możliwość uzyskania porady prawnej i interpretacji nowych przepisów. 

➡️ Kontakt będzie dostępny począwszy od najbliższego poniedziałku, 6 kwietnia br., za pośrednictwem specjalnego adresu 
📲e-mail: pomoc.prawna@gminawolin.pl

➡️ Dodatkowo, Kancelaria Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy, która świadczy usługi prawne na rzecz gminy Wolin, przygotowała opracowanie najnowszych przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 568), zwanych „Tarcza Antykryzysową” wg stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2020r. 

➡️ Opracowanie zostało umieszczone w specjalnej zakładce na stronie internetowej gminy Wolin (zdjęcie). 

➡️ Wszelkie opracowania w tym zakresie będą każdorazowo Państwu udostępniane.

7 godzin temu

Gmina Wolin

❗️Prosimy o uważne zapoznanie się ↙️ ... Zobacz więcejZobacz mniej

❗️Prosimy o uważne zapoznanie się ↙️

24 godzin temu

Gmina Wolin

Dalej zbieramy materiały na maseczki!💪
Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie zbiórki👏 i prosimy o dalszą pomoc!
➡️ Z tego miejsca pragniemy przekazać również podziękowania dla wszystkich członków Sztabu Maseczkowego w Wolinie! 👏 Robicie wspaniałą i potrzebną robotę! 😃

➡️ Kontener na materiały znajduje się przy wejściu do naszej siedziby przy ul. Zamkowej 23 w Wolinie.
... Zobacz więcejZobacz mniej

2 dni temu

Gmina Wolin

Zdjęcia z posta użytkownika Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji ... Zobacz więcejZobacz mniej

3 dni temu

Gmina Wolin

... Zobacz więcejZobacz mniej

3 dni temu

Gmina Wolin

Są pożyczki dla przedsiębiorców. Ważne informacje od Powiatowego Urzędu Pracy!↙️
❗️Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

➡️ Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy �z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

1️⃣ zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2️⃣ osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości
w złotych 2 milionów euro), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

❗️Skąd pobrać instrukcje do formy wsparcia, wzory umów i wnioski, które należy złożyć w urzędzie pracy?

➡️ Szczegółowe informacje dotyczące udzielania mikropożyczki: instrukcje, wzory umów, wniosków można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow lub ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim: kamienpomorski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
Sposób składania wniosków:

❗️Mikroprzedsiębiorczo! możesz wybrać w jaki sposób chcesz dostarczyć prawidłowo wypełnione �i podpisane dokumenty do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim:

➡️ elektronicznie, przez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu dokumentów kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,

➡️ korzystając z poczty tradycyjnej na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski,

➡️ pozostawiając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej umieszczonej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim.

❗️Jednocześnie prosimy aby w treści wniosku bezwzględnie wskazany został numer telefonu i e-maila celem umożliwienia szybkiego kontaktu z Wnioskodawcą.

➡️ Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie:
• 91 38 20 285,
• 91 38 21 144
... Zobacz więcejZobacz mniej

Są pożyczki dla przedsiębiorców. Ważne informacje od Powiatowego Urzędu Pracy!↙️
❗️Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

➡️ Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy �z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

1️⃣ zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2️⃣ osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 
w złotych 2 milionów euro), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

❗️Skąd pobrać instrukcje do formy wsparcia, wzory umów i wnioski, które należy złożyć w urzędzie pracy?

➡️ Szczegółowe informacje dotyczące udzielania mikropożyczki: instrukcje, wzory umów, wniosków można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow lub ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim: https://kamienpomorski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
Sposób składania wniosków:

❗️Mikroprzedsiębiorczo! możesz wybrać w jaki sposób chcesz dostarczyć prawidłowo wypełnione �i podpisane dokumenty do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim:

➡️ elektronicznie, przez platformę http://praca.gov.pl, po opatrzeniu dokumentów kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,

➡️ korzystając z poczty tradycyjnej na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski,

➡️ pozostawiając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej umieszczonej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim.

❗️Jednocześnie prosimy aby w treści wniosku bezwzględnie wskazany został numer telefonu i e-maila celem umożliwienia szybkiego kontaktu z Wnioskodawcą.

➡️ Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie:
• 91 38 20 285,
• 91 38 21 144
 • Inwestycje w gminie

  Pozyskane środki zewnętrze

  9 493 591,00 zł

  Wartość inwestycji

  12 900 927,00 zł

  • Most obrotowy w Wolinie

   Remont mostu obrotowego w Wolinie

   Koszt całkowity:419 129,00

   Kwota dotacji:212 092,00

  • Dzieci z przedszkola rysują obrazki

   Rozbudowa przedszkola miejskiego w Wolinie

   Koszt całkowity:3 463 912,00

   Kwota dotacji:2 597 934,00

  • Park

   Rewitalizacja parku miejskiego w Wolinie

   Koszt całkowity:5 333 110,00

   Kwota dotacji:3 999 833,00

  • Pojemniki na śmieci

   Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

   Koszt całkowity:1 999 931,00

   Kwota dotacji:1 337 732,00

  • Strażacy OSP w Kołczewie pozują przy pojeździe typu ATV

   Zakup pojazd typu ATV dla OSP w Kołczewie

   Koszt całkowity:53 000,00

   Kwota dotacji:45 000,00

  • Podpisanie umowy na zakup wozu strażackiego dla OSP w Troszynie

   Zakup wozu strażackiego dla OSP w Troszynie

   Koszt całkowity:871 845,00

   Kwota dotacji:741 000,00

  • Podpisanie umowy na zakup wozu strażackiego dla OSP w Ładzinie

   Zakup wozu strażackiego dla OSP w Ładzinie

   Koszt całkowity:760 000,00

   Kwota dotacji:560 000,00

  zobacz wszystkie inwestycje