Wolin – 02.03.2022

Zarządzenie nr 41/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 29/22

Wolin – 31.01.2022

Zarządzenie Nr 29/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2022 roku.

Wolin – 26.01.2022

Zarządzenie nr 28/22 Burmistrza Wolina z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wolin – 25.01.2022

Zarządzenie Nr 26/22 Burmistrza Wolina w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zgłoszonych Zarządzeniem nr 173/21

Wolin – 28.12.2021

ZARZĄDZENIE NR 173/21 BURMISTRZA WOLINA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

Wolin – 23.12.2021

Zarządzenie nr 166/21 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dowozy do OREW w Ostromicach 2022r.

Wolin – 23.12.2021

Zarządzenie nr 169/21 Burmistrza Wolina z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wolin – 07.12.2021

Wolin – 26.11.2021

Wolin – 26.11.2021

Wolin – 23.08.2021

Wolin – 28.07.2021

Załącznik

Wolin – 19.04.2021

Wolin – 12.03.2021

Wolin – 25.02.2021

Wolin – 02.02.2021

Wolin – 27.01.2021

Wolin – 18.12.2020

Wolin – 28.02.2020

Wolin – 28.01.2020

Wolin – 21.01.2020

Wolin – 20.12.2019

Udostępnij:

whatsapp