Wolin – 02.02.2024

ZARZĄDZENIE NR 22/24 Burmistrza Wolina z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 8/24 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2024 r., na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2024 roku.

Wolin – 10.01.2024

Zarządzenie nr 10/24 Burmistrza Wolina z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert  na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wolin – 05.01.2024

ZARZĄDZENIE NR 6/24 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

Wolin – 05.01.2024

ZARZĄDZENIE NR 7/24 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2024 r.

Wolin – 05.01.2024

ZARZĄDZENIE NR 8/24 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2024 roku.

Wolin – 20.12.2023

Zarządzenie Nr 167/23 Burmistrza Wolina z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r. pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostromicach”.

Wolin – 08.12.2023

Zarządzenie nr 160/23 Burmistrza Wolina z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wolin – 01.12.2023

ZARZĄDZENIE NR 155/23 Burmistrza Wolina z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego w miejscowości Ładzin w 2024 r.

Wolin – 01.12.2023

ZARZĄDZENIE NR 154/23 Burmistrza Wolina z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego w miejscowości Wolin w 2024 r.

Wolin – 01.12.2023

ZARZĄDZENIE NR 153/23 BURMISTRZA WOLINA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

Wolin – 27.11.2023

Zarządzenie nr 150/23 Burmistrza Wolina z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Wolin – 27.11.2023

Zarządzenie nr 149/23 Burmistrza Wolina z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach w roku 2024”

Wolin – 13.07.2023

Zarządzenie NR 97/23 Burmistrza Wolina z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023/2024 r. pn.”Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczej w Kamieniu Pomorskim”

Wolin – 21.06.2023

Zarządzenie NR 80/23 Burmistrza Wolina z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Wolin – 21.06.2023

Zarządzenie NR 79/23 Burmistrza Wolina z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn: „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w roku szkolnym 2023/2024.”

Wolin – 03.03.2023

ZARZĄDZENIE NR 44/23 Burmistrza Wolina z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

Wolin – 28.02.2023

ZARZĄDZENIE NR 39/23 Burmistrza Wolina z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 21/23 Burmistrza Wolina z dnia 24 stycznia 2023 r., na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2023 roku.

Wolin – 03.02.2023

ZARZĄDZENIE NR 35/23 Burmistrza Wolina z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniem nr 10/23 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2023 r., na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegających na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

Wolin – 07.02.2023

ZARZĄDZENIE NR 36/23 BURMISTRZA WOLINA z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

Wolin – 24.01.2023

ZARZĄDZENIE NR 22/23 Burmistrza Wolina z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zarządzeniem Nr 209/22 Burmistrza Wolina z dnia 15 grudnia 2022 r. na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wolin – 24.01.2023

ZARZĄDZENIE NR 21/23 Burmistrza Wolina z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2023 roku.

Wolin – 5.01.2023

ZARZĄDZENIE NR 10/23 BURMISTRZA WOLINA z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegających na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

Wolin – 21.12.2022

Zarządzenie nr 212/22 Burmistrza Wolina z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczego w Ostromicach w roku 2023.”

Wolin – 15.12.2022

Zarządzenie nr 209/22 Burmistrza Wolina z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wolin – 29.11.2022

ZARZĄDZENIE NR 201/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Wolin w 2023 r.

Wolin – 29.11.2022

Zarządzenie nr 200/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert

Wolin – 29.11.2022

Zarządzenie nr 199/22 Burmistrza Wolina z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczego w Ostromicach w roku 2023.”

Wolin – 25.08.2022

Zarządzenie nr 158/22 Burmistrza Wolina z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Nr 128/22 Burmistrza Wolina z dnia 20 lipca 2022 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  – „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Wolin w miejscowości Ładzin w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12. 2023 r.”

Wolin – 22.07.2022

Zarządzenie nr 132/22 Burmistrza Wolina z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022/2023 r. pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim”

Wolin – 20.07.2022

Zarządzenie nr 128/22 Burmistrza Wolina z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Wolin w miejscowości Ładzin w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r.

Wolin – 29.06.2022

zarządzenie nr 102/22 Burmistrza Wolina z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczego w Kamieniu Pomorskim w roku szkolnym 2022/2023.”

Wolin – 02.03.2022

Zarządzenie nr 41/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 29/22

Wolin – 31.01.2022

Zarządzenie Nr 29/22 Burmistrza Wolina z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2022 roku.

Wolin – 26.01.2022

Zarządzenie nr 28/22 Burmistrza Wolina z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wolin – 25.01.2022

Zarządzenie Nr 26/22 Burmistrza Wolina w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zgłoszonych Zarządzeniem nr 173/21

Wolin – 28.12.2021

ZARZĄDZENIE NR 173/21 BURMISTRZA WOLINA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

Wolin – 23.12.2021

Zarządzenie nr 166/21 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dowozy do OREW w Ostromicach 2022r.

Wolin – 23.12.2021

Zarządzenie nr 169/21 Burmistrza Wolina z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wolin – 07.12.2021

Wolin – 26.11.2021

Wolin – 26.11.2021

Wolin – 23.08.2021

Wolin – 28.07.2021

Załącznik

Wolin – 19.04.2021

Wolin – 12.03.2021

Wolin – 25.02.2021

Wolin – 02.02.2021

Wolin – 27.01.2021

Wolin – 18.12.2020

Wolin – 28.02.2020

Wolin – 28.01.2020

Wolin – 21.01.2020

Wolin – 20.12.2019

Udostępnij:

whatsapp