Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Informujemy, że wniosek Gminy Wolin uzyskał dofinansowanie w ramach przeprowadzonego przez Ministerstwo  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naboru na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024 na ogólną kwotę 151456,19 złotych.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Jest to kolejna edycja, w której Gmina Wolin otrzymała wsparcie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W ramach Programu bezpłatnym wsparciem asystenta objęte zostaną:

– dzieci do lat 16 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,lub

– powyżej 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub orzeczenie równoważne.

Program realizowany będzie do grudnia 2024 roku i obowiązują limity godzin przypadające na 1 uczestnika.

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego, tj. czynności samoobsługowe, wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.

Założenia Programu dostępne są na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024  

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych na realizację.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia w roku następnym proszone są o złożenie wstępnej deklaracji osoby zainteresowanej udziałem w Programie, osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1, Dział Usług Opiekuńczych – pok. 211 lub pod numerem 500 024 833, e-mail:  ops@gminawolin.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie

Program „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Informujemy, że wniosek Gminy Wolin, uzyskał dofinansowanie w ramach przeprowadzonego przez Ministerstwo  Rodziny i Polityki Społecznej naboru na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 na ogólną kwotę 90 478,08 złotych. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Jest to kolejna edycja, w której gmina Wolin otrzymała wsparcie, albowiem w 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie prowadził takie działania dla 7 osób, a w 2021 dla 4 osób.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W ramach Programu bezpłatnym wsparciem asystenta objęte zostaną:

– dzieci do lat 16 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,lub

– powyżej 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub orzeczenie równoważne.

Program realizowany będzie do grudnia 2023 roku i obowiązują limity godzin przypadające na 1 uczestnika.

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego, tj. czynności samoobsługowe, wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.

Aktualnie prowadzony jest nabór osób chętnych do skorzystania z usług osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o złożenie wstępnej deklaracji osoby zainteresowanej udziałem w Programie, osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1, Dział Usług Opiekuńczych – pok. 211.

Założenia Programu dostępne są na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023  

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych na realizację.

Wszelkie informacje wraz z kartą zgłoszenia dostępne są bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1, pok. 211 lub pok. 212.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem pod numerem 500 024 833, e-mail:  ops@gminawolin.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie

Program „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Informujemy, że wniosek Gminy Wolin, jako jednej z 54 na 134 gminy województwa zachodniopomorskiego, uzyskał dofinansowanie w ramach przeprowadzonego przez Ministerstwo  Rodziny i Polityki Społecznej naboru na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 na ogólną kwotę 97002 złotych. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zauważyć należy, że jest to kolejna edycja, w której gmina Wolin otrzymała wsparcie, albowiem w 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie prowadził takie działania dla 4 osób.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W ramach Programu bezpłatnym wsparciem asystenta objęte zostaną:

– dzieci do lat 16 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,lub

– powyżej 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub orzeczenie równoważne.

Program realizowany będzie do grudnia 2022 roku i obowiązują limity godzin przypadające na 1 uczestnika, nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności),
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 360 godzin dla:

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego, tj. czynności samoobsługowe, wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.

Aktualnie prowadzony jest nabór osób chętnych do skorzystania z usług osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej.   Osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o złożenie wstępnej deklaracji osoby zainteresowanej udziałem w Programie, osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1, Dział Usług Opiekuńczych – pok. 211.

Należy zaznaczyć, iż ostatecznie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają założenia określone w Programie, który dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022. Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych na realizację.

Wszelkie informacje wraz z kartą zgłoszenia dostępne są bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1. Pok. 211.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem pod numerem 500 024 833, e-mail:  ops@gminawolin.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie

Informujemy, że Gmina Wolin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie uzyskała dofinansowanie w ramach przeprowadzonego naboru wniosków przez Ministerstwo  Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021″. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako bezpłatnej formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne. W ramach Programu wsparciem asystenta objęte zostaną także dzieci do lat 16 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy w:

wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanego miejsca, np. zakupy, sprawy urzędowe, korzystanie z dóbr kultury, nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Podejmowane działania w ramach Programu mają na celu: poprawę funkcjonowania społecznego uczestników, ograniczenia skutków niepełnosprawności, wspomagania w podejmowaniu wszelkiego rodzaju aktywności, zapobieganiu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Program realizowany będzie do grudnia 2021 r.

Usługi osobistego asystenta realizowane będą w zależności od zgłaszanych potrzeb w maksymalnej liczbie 60 godzin w miesiącu na jedną osobę, a w przypadku osób, których opiekun korzysta ze świadczenia pielęgnacyjnego – 30 godzin w miesiącu.

Wszelkie informacje wraz z kartą zgłoszenia dostępne są bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1. Pok. 211.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem pod numerem 500024833, e-mail: kadry.ops@gminawolin.pl lub ops@gminawolin.pl

Małgorzata Klimkowska Kierownik OPS Wolin

Udostępnij:

whatsapp