Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Informujemy, że Gmina Wolin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie uzyskała dofinansowanie w ramach przeprowadzonego naboru wniosków przez Ministerstwo  Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021″. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako bezpłatnej formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne. W ramach Programu wsparciem asystenta objęte zostaną także dzieci do lat 16 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy w:

wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanego miejsca, np. zakupy, sprawy urzędowe, korzystanie z dóbr kultury, nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Podejmowane działania w ramach Programu mają na celu: poprawę funkcjonowania społecznego uczestników, ograniczenia skutków niepełnosprawności, wspomagania w podejmowaniu wszelkiego rodzaju aktywności, zapobieganiu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Program realizowany będzie do grudnia 2021 r.

Usługi osobistego asystenta realizowane będą w zależności od zgłaszanych potrzeb w maksymalnej liczbie 60 godzin w miesiącu na jedną osobę, a w przypadku osób, których opiekun korzysta ze świadczenia pielęgnacyjnego – 30 godzin w miesiącu.

Wszelkie informacje wraz z kartą zgłoszenia dostępne są bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1. Pok. 211.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem pod numerem 500024833, e-mail: kadry.ops@gminawolin.pl lub ops@gminawolin.pl

Małgorzata Klimkowska Kierownik OPS Wolin

Udostępnij:

whatsapp