Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym     w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny
  w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Wolin na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

Sprzęt komputerowy zakupiony zostanie przez Gminę Wolin w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą rodzice/opiekunowie prawni dzieci lub pełnoletni uczniowie szkół średnich z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni).

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Wolinie
w terminie od 11 października 2021 r. do 22 października 2021 r.

Dodatkowo wnioski o udział  w projekcie przyjmuje również:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dargobądzu,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołczewie,
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie,
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie,
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie.

Kontakt w sprawie projektu: Ilona Szkudlarek, tel. 512186941, Mariusz Wiatrak 530101756

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
 2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
 3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia;
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

Załączniki:

Udostępnij:

whatsapp