DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: „Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”

Nazwa zadania: „BEZPIECZNY WOLIN” – budowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w mieście Wolin

Całkowita wartość zadania: 119.760,00zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 100.000,00zł

Cel: wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

Opis zadania:

Kluczowym elementem realizacji projektu jest diagnoza stanu bezpieczeństwa i zagrożeń mieszkańców gminy Wolin oraz zbadanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa, poprzez przeprowadzenie przed rozpoczęciem realizacji pozostałych działań objętych projektem, anonimowej ankiety.

Główny zakres inwestycyjny projektu obejmuje budowę miejskiego systemu wizyjnego, opartego o kamery stałopozycyjne oraz tzw. „obrotówkę”, skomunikowanych z serwerem poprzez system radiolinii.

W ramach projektu zaplanowano również działania profilaktyczne, obejmujące kampanię edukacyjno-informacyjną dla bezpieczeństwa.

W każdej ze szkół podstawowych na terenie gminy Wolin zostanie zorganizowane co najmniej jedno spotkanie przy udziale Komendy Powiatowej Policji dotyczące przekazania wiedzy na temat zagrożeń na drogach oraz  konieczności noszenia elementów odblaskowych.

Zorganizowane zostanie również co najmniej jedno spotkanie dedykowane seniorom, mające na celu uwrażliwienie seniorów na współczesne zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:  oszuści a cyfryzacja, zakupy przez Internet, bankowość elektroniczna, pożyczki tzw. „chwilówki”, oszustwa „na wnuczka, kominiarza …” .

Gmina zakupi 1000szt. opasek oraz 500szt. kamizelek odblaskowych, które udostępni mieszkańcom podczas zaplanowanych spotkań oraz przy okazji innych organizowanych inicjatyw. Zainteresowani będą mogli zgłosić się po ich odbiór również bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Wolinie.

Udostępnij:

whatsapp