Droga dojazdowa do Portu Morskiego w Wolinie – przebudowa ulicy Marii Konopnickiej wraz ze skrzyżowaniami oraz zakup wyposażenia magazynowego do przechowywania ryb

Nazwa programu: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”, Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zaobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, Działanie 1.12 „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani

Tytuł operacji: Droga dojazdowa do Portu Morskiego w Wolinie – przebudowa ulicy Marii Konopnickiej wraz ze skrzyżowaniami oraz zakup wyposażenia magazynowego do przechowywania ryb

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw  w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Wartość operacji: 5.225.036,52zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 3.600.000,00 zł

Planowane efekty:

– przebudowa drogi dojazdowej do Portu Morskiego w Wolinie – ul. Marii Konopnickiej ze skrzyżowaniami i infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna)

– zakup wyposażenia magazynowego do przechowywania ryb

Udostępnij:

Droga%20dojazdowa%20do Portu%20Morskiego%20w Wolinie%20–%20przebudowa%20ulicy%20Marii%20Konopnickiej%20wraz%20ze skrzyżowaniami%20oraz zakup%20wyposażenia%20magazynowego%20do przechowywania%20ryb&url=https%3A%2F%2Fgminawolin.pl%2Fdroga-dojazdowa-do-portu-morskiego-w-wolinie-przebudowa-ulicy-marii-konopnickiej-wraz-ze-skrzyzowaniami-oraz-zakup-wyposazenia-magazynowego-do-przechowywania-ryb%2F&via=TWÓJ_NICK" target="_blank" class="twitter-shere">tweeter Droga%20dojazdowa%20do Portu%20Morskiego%20w Wolinie%20–%20przebudowa%20ulicy%20Marii%20Konopnickiej%20wraz%20ze skrzyżowaniami%20oraz zakup%20wyposażenia%20magazynowego%20do przechowywania%20ryb https%3A%2F%2Fgminawolin.pl%2Fdroga-dojazdowa-do-portu-morskiego-w-wolinie-przebudowa-ulicy-marii-konopnickiej-wraz-ze-skrzyzowaniami-oraz-zakup-wyposazenia-magazynowego-do-przechowywania-ryb%2F" target="_blank" class="whatsapp-shere">whatsapp