Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Wolin

Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Wolin

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś 4.8. Podnoszenie jakości ładu przestrzennego

Tytuł Projektu: Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Wolin

Główny cel projektu: Podnoszenie jakości ładu przestrzennego

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu:

  1. zostanie opracowany dokument planistyczny z zakresu ochrony przyrody (1szt.), tj. inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Wolin;
  2. zostaną wsparte formy ochrony przyrody (10szt.)

Wartość całkowita projektu: 275.212,50zł

Kwota dofinansowania: 107.529,67zł

Wkład własny Gminy Wolin: 167.682,83zł

Udostępnij:

whatsapp