Burmistrz Wolina po raz kolejny rozpoczyna kampanię „Mój PIT rozliczam w Gminie Wolin”, która może powodować zwiększenie wpływów do budżetu Gminy Wolin a tym samym umożliwić realizację nowych inwestycji i zadań własnych gminy.

Jeżeli jesteś zameldowany poza Gminą Wolin a mieszkasz na jej terenie, to właśnie tutaj rozlicz swój PIT

Twój podatek to szansa na:

– nowe inwestycje

– drogi

– kanalizacja

– wodociągi

Ponadto każdy z nas może też pomóc potrzebującym Mieszkańcom i Instytucjom naszej Gminy przekazując 1% podatku na wybrany cel.

Osoby i instytucje zainteresowane wpisem na listę tworzoną w ramach kampanii proszone są o przesłanie informacji na adres e-mail: informator@gminawolin.pl z tytułem: Mój PIT rozliczam w Gminie Wolin – 1%

Listę udostępniona będzie m.in. na www.gminawolin.pl oraz profilu fb Gminy Wolin

Udostępnij:

whatsapp