Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Wolin

Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Wolin

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś II. Gospodarka niskoemisyjna

Tytuł Projektu: Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Wolin

Główny cel projektu: Poprawa jakości powietrza w gminie Wolin poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne do 30.06.2022 r.

Cele szczegółowe  projektu:

– zmniejszenie liczby starych indywidualnych źródeł ciepła opartych o spalanie węgla w gminie Wolin do 30.06.2022 r.,

– zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery w gminie Wolin do 30.06.2022 r.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu:

  1. zostanie zmodernizowanych 100 źródeł ciepła
  2. przygotowanych zostanie 120 świadectw charakterystyki energetycznej

Wartość całkowita projektu: 903.900,00 zł

Kwota dofinansowania: 813.200,00 zł

Wkład własny Gminy Wolin: 90.700,00 zł

Udostępnij:

whatsapp