Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024.

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024.

Informujemy, że Gmina Wolin uzyskała dofinansowanie w ramach przeprowadzonego przez Ministerstwo  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2024 na ogólną kwotę 20 848,39 złotych. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad członkiem rodziny posiadającym orzeczenie. Ma umożliwić im odciążenie od codziennych obowiązków, pozwolić na odpoczynek i regenerację.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważne, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowaniem osobistej całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

W Gminie Wolin Program realizowany będzie do grudnia 2024 roku w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin rocznie. Nie prowadzimy pobytu całodobowego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w formie opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia w kolejnym roku proszone są o złożenie wstępnej deklaracji, osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1, Dział Usług Opiekuńczych – pok. 211 lub pok. 212 lub telefonicznie pod numerem 500 024 833.

Należy zaznaczyć, iż ostatecznie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają założenia określone w  Programie, który dostępny jest na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych na realizację.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem pod numerem 500 024 833, e-mail:  ops@gminawolin.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Informujemy, że Gmina Wolin uzyskała dofinansowanie w ramach przeprowadzonego przez Ministerstwo  Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2023 na ogólną kwotę 20 848,80 złote. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad członkiem rodziny posiadającym orzeczenie. Ma umożliwić im odciążenie od codziennych obowiązków, pozwolić na odpoczynek i regenerację.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważne, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowaniem osobistej całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

W Gminie Wolin Program realizowany będzie do grudnia 2023 roku w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin rocznie. Nie prowadzimy pobytu całodobowego.

W celu rzetelnej kwalifikacji osób niepełnosprawnych, na podstawie załącznika do Programu, będzie dokonywana ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia, którą wypełni lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta albo  pielęgniarka.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w formie opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o złożenie wstępnej deklaracji, osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1, Dział Usług Opiekuńczych – pok. 211 lub pok. 212.

Należy zaznaczyć, iż ostatecznie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają założenia określone w  Programie, który dostępny jest na stronie:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych na realizację.

Wszelkie informacje wraz z kartą zgłoszenia dostępne są bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1 pok. 211 lub pok. 212.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem pod numerem 500 024 833, e-mail:  ops@gminawolin.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie

Informujemy, że Gmina Wolin, jako jedna z 43 na 134 gminy województwa zachodniopomorskiego, uzyskała dofinansowanie w ramach przeprowadzonego przez Ministerstwo  Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2022 na ogólną kwotę 68544 złote. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad członkiem rodziny posiadającym orzeczenie. Ma umożliwić im odciążenie od codziennych obowiązków, pozwolić na odpoczynek i regenerację.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważne, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowaniem osobistej całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

W Gminie Wolin Program realizowany będzie do grudnia 2022 roku  w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin rocznie. Nie prowadzimy pobytu całodobowego.

W celu rzetelnej kwalifikacji osób niepełnosprawnych, na podstawie załącznika do Programu, będzie dokonywana ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia, którą wypełni lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta albo  pielęgniarka.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w formie opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o złożenie wstępnej deklaracji, osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1, Dział Usług Opiekuńczych – pok. 211.

Należy zaznaczyć, iż ostatecznie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają założenia określone w  Programie, który dostępny jest na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1309,program-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2022

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych na realizację.

Wszelkie informacje wraz z kartą zgłoszenia dostępne są bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1. Pok. 211.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem pod numerem 500 024 833, e-mail:  ops@gminawolin.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie

Udostępnij:

whatsapp