Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Wolin

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin w 2023 roku” dofinansowane przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie www.wfos.szczecin.pl

Gminna Wolin informuje, że w 2023 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin w 2023 roku”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50%  ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ramach pozyskanych środków w 2023 roku usunięto 20,600 Mg (ton) wyrobów azbestowych z terenu 8 nieruchomości za kwotę brutto 21843,60 zł,  z czego 8678,60 zł stanowiła pomoc finansowa ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Szczecinie. 

 Gmina Wolin realizuje zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych w oparciu o uchwalony  „Program usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Wolin” ( UCHWAŁA NR VI/45/11 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 lutego 2011 r.) i od 2011 roku systematycznie, stara się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy. W ten sposób od 2011  do 2023 roku  usunięto już 717,72 Mg (ton) wyrobów azbestowych z terenu 256 nieruchomości  z obszaru Gminy Wolin.

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin w 2022 roku” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
www.wfos.szczecin.pl

Gminna Wolin informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin w 2022 roku”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50%  ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ramach pozyskanych środków w 2022 roku usunięto 31,14 Mg (ton) wyrobów azbestowych z terenu 17 nieruchomości za kwotę brutto 27 348,41 zł,  z czego 10407,74 zł stanowiła pomoc finansowa ze środków NFOŚiGW w Warszawie
i WFOŚiGW w Szczecinie. 

Gmina Wolin realizuje zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych w oparciu o uchwalony „Program usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Wolin” ( UCHWAŁA NR VI/45/11 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 lutego 2011 r.) i od 2011 roku systematycznie, stara się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy. W ten sposób od 2011  do 2022 roku  usunięto już 697,12 Mg (ton) wyrobów azbestowych z terenu 248 nieruchomości  z obszaru Gminy Wolin. 

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin w 2021 roku” dofinansowane przez

 Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

www.wfos.szczecin.pl

Gminna Wolin informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin w 2021 roku”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50%  ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ramach pozyskanych środków w 2021 roku usunięto 22,92 Mg (ton) wyrobów azbestowych z terenu 12 nieruchomości za kwotę brutto 16 119, zł,  z czego 8 981,70   zł stanowiła pomoc finansowa ze środków NFOŚiGW w Warszawie
i WFOŚiGW w Szczecinie. 

 Gmina Wolin realizuje zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych w oparciu o uchwalony  „Program usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Wolin” ( UCHWAŁA NR VI/45/11 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 lutego 2011 r.) i od 2011 roku systematycznie, stara się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy. W ten sposób od 2011  do 2021 roku  usunięto już 665,98 Mg (ton) wyrobów azbestowych z terenu 248 nieruchomości  z obszaru Gminy Wolin. 

Gminna Wolin informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin w 2020 roku”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50%  ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ramach pozyskanych środków w 2020 roku usunięto 27,63 Mg (ton) wyrobów azbestowych z terenu 18 nieruchomości za kwotę brutto 18 169,00 zł,  z czego                11 077,50 zł stanowiła pomoc finansowa ze środków NFOŚiGW w Warszawie
i WFOŚiGW w Szczecinie. 

 Gmina Wolin realizuje zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych w oparciu o uchwalony  „Program usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Wolin” ( UCHWAŁA NR VI/45/11 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 lutego 2011 r.) i od 2011 roku systematycznie, stara się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy. W ten sposób od 2011  do 2020 roku  usunięto już 643,06 Mg (ton) wyrobów azbestowych z terenu 236 nieruchomości  z obszaru Gminy Wolin. 

Tablica informacyjna zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin w 2019 roku" dofinansowane przez WFOŚiGW w Szczecinie

Gminna Wolin informuje, że w 2019 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 505  ze środków  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 Gmina Wolin realizuje zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych w oparciu o uchwalony  „Program usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Wolin” ( UCHWAŁA NR VI/45/11 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 lutego 2011 r.) i od 2011 roku systematycznie, stara się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy. W ten sposób mieszkańcy mają możliwość usunięcia powyższych wyrobów, jak dotąd, bezkosztowo, bezproblemowo i bezpiecznie.

W ramach pozyskanych środków finansowych  usunięto już 557,15 Mg (ton) wyrobów azbestowych z terenu 183 nieruchomości  z obszaru Gminy Wolin.

Natomiast, w roku 2019 usunięto 58,24 Mg (tony) wyrobów azbestowych z terenu 35 nieruchomości za kwotę brutto 44 901,00zł, z czego 30 622,00zł stanowiła pomoc finansowa ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Szczecinie, a pozostałą część środków finansowych na realizację zadania wydatkowano z budżetu gminy.   

Udostępnij:

whatsapp