Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Wolin

Tablica informacyjna zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin w 2019 roku" dofinansowane przez WFOŚiGW w Szczecinie

Gminna Wolin informuje, że w 2019 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 505  ze środków  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 Gmina Wolin realizuje zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych w oparciu o uchwalony  „Program usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Wolin” ( UCHWAŁA NR VI/45/11 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 lutego 2011 r.) i od 2011 roku systematycznie, stara się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy. W ten sposób mieszkańcy mają możliwość usunięcia powyższych wyrobów, jak dotąd, bezkosztowo, bezproblemowo i bezpiecznie.

W ramach pozyskanych środków finansowych  usunięto już 557,15 Mg (ton) wyrobów azbestowych z terenu 183 nieruchomości  z obszaru Gminy Wolin.

Natomiast, w roku 2019 usunięto 58,24 Mg (tony) wyrobów azbestowych z terenu 35 nieruchomości za kwotę brutto 44 901,00zł, z czego 30 622,00zł stanowiła pomoc finansowa ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Szczecinie, a pozostałą część środków finansowych na realizację zadania wydatkowano z budżetu gminy.   

Udostępnij:

whatsapp