Szanowny Przedsiębiorco Gminy Wolin

Serdecznie zapraszam na zebranie informacyjne w sprawie utworzenia Wolińskiego Klastra Energii, które odbędzie się w dniu 10 maja 2023 r. o godzinie 14.30 w Dworku ul. Zamkowa 23 w Wolinie.

Woliński Klaster Energii to inicjatywa mająca poprawę stanu środowiska naturalnego i poprawę bezpieczeństwa energetycznego w naszym regionie, przede wszystkim poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii oraz optymalizacje wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych.

Będąc członkiem Wolińskiego Klastra Energii, Państwa przedsiębiorstwo będzie miało szansę na:

  • Udział w realizowanych i wdrażanych przez Klaster projektach, w tym unijnych, z zakresu energetyki odnawialnej we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi i osobami fizycznymi działającymi w tym sektorze.
  • Współpracę z firmami z branży energetycznej, co pozwoli na uzyskanie dostępu do nowych rozwiązań oraz technologii.
  • Wsparcie ze strony władz lokalnych i samorządowych w promocji i rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.
  • Zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem energii.
  • Możliwość reprezentowania klastra na różnego rodzaju wydarzeniach oraz spotkaniach branżowych.
  • Udział we wszelkich działaniach o charakterze edukacyjnym i informacyjnym mających na celu propagowania ekologii i efektywnego oraz oszczędnego wykorzystywania energii.

Członkostwo w Klastrze jest bezpłatne. Członkowie partycypują w środkach pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, korzystają z inwestycji w OZE , korzystają z infrastruktury budowanej przez klaster energii (np. magazyn energii – który pozwala na skupowanie energii taniej i wykorzystywanie jej przez członków klastra w godzinach, gdy jest ona droższa lub odsprzedawanie poza klaster po cenach wyższych)

Zapraszamy Państwa do udziału w zebraniu informacyjnym, które odbędzie się 10 maja 2023 r. o godzinie 14.30 w Dworku ul. Zamkowa 23 w Wolinie.

Z poważaniem

Burmistrz Wolina

Ewa Grzybowska

Udostępnij:

whatsapp