Gmina Wolin przyjazna przewoźnikom drogowym

Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom Gmina Wolin obniżyła stawki podatku od środków transportu, stając się Gminą mającą najniższy możliwy podatek od środków transportu.

Obowiązek podatkowy:

Dotyczy wszystkich posiadaczy środków transportu, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony. Podatek ten co do zasady jest roczny, na podstawie złożonej deklaracji DT-1 do 15 lutego, jednakże w przypadkach jakiejkolwiek zmiany powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym:

– dokonano zmiany zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;

– środek transportu został: nabyty lub zarejestrowany lub dopuszczony ponownie do ruchu;

Jak płacić niższy podatek?

Wystarczy na terenie gminy Wolin wynająć biuro i otworzyć oddział, do którego zostaną przypisane pojazdy a w przypadku osób fizycznych zamieszkiwać na jej terenie. Nie ma konieczności przerejestrowywania pojazdów, nie trzeba dokonywać zmian licencyjnych.

Więcej informacji pod nr tel. 512 359 503 (od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30)

Udostępnij:

whatsapp