Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szatni na świetlicę wiejską w Piaskach Wielkich, w gminie Wolin

Tytuł operacji:Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szatni na świetlicę wiejską w Piaskach Wielkich, w gminie Wolin
Cel operacji:Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Wolin oraz poprawa jakości życia mieszkańców, w ramach wspierania rozwoju lokalnego, poprzez stworzenie warunków do funkcjonowania świetlicy wiejskiej  
Nazwa programu:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
Nazwa podziałania:Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji , kultury i powiązanej infrastruktury  
Typ operacji:Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne                            
Wartość całkowita:436.056,50zł
Kwota dofinansowania:148.377,00zł

Udostępnij:

whatsapp