Narodziny dziecka to zawsze ogromne emocje i wielka radość dla rodziny. To wydarzenie, które dla wielu osób zmienia sposób postrzegania świata, wyzwala pokłady ogromnej, bezwarunkowej miłości.

Są to też bardzo ważne chwile dla Gminy, szczególnie jeżeli rodzice planują tutaj swoją przyszłość. Niech Państwa pociechy stawiają pierwsze kroki na naszej ziemi w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa i nabywają dumy z bycia mieszkańcem Gminy Wolin.

„Pakiet powitalny” jest specjalnie przygotowaną wyprawką oznakowaną nowym logotypem Gminy Wolin w postaci haftu lub nadruku. W skład wchodzi miś w koszulce, ręczniczek, kocyk, body, miś z kocykiem, książeczka z dedykacją od Burmistrza Wolina.

Aby otrzymać „Pakiet powitalny” wystarczy być szczęśliwym rodzicem maluszka, który urodził się w roku 2021, mieszkańcem naszej gminy oraz złożyć w Urzędzie Miejskim w Wolinie poprawnie wypełniony wniosek.

Szczegółowe zasady przyznawania „Pakietu Powitalnego” dla nowo narodzonych mieszkańców Gminy Wolin:

  1. „Pakiet powitalny” przysługuje jednorazowo każdemu dziecku urodzonemu po 1 stycznia 2021 r.
  2. Świadczenie przyznawane jest na wniosek, jednorazowo, bez względu na dochód rodziny.
  3. Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim w Wolinie lub na tej stronie.
  4. Wniosek należy złożyć w terminie 60 dni od dnia narodzin dziecka.
  5. Termin składania wniosków dla dzieci narodzonych od 01.01.2021 r. wynosi 60 dni licząc od dnia 17.05.2021 r.
  6. Wniosek o „Pakiet powitalny” może złożyć rodzic lub opiekun prawny dziecka, zamieszkujący z dzieckiem na terenie Gminy Wolin.
  7. Podpisany wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wolinie lub przesłać na adres Urząd Miejski w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin.
  8. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Społecznych skontaktuje się telefonicznie celem ustalenia terminu wręczenia „Pakietu powitalnego”.
  9. „Pakiet powitalny” przysługuje w formie rzeczowej.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Społecznych pod numerem tel. 512 186 878  lub 512 339 035 oraz drogą poczty elektronicznej promocja@gminawolin.pl

Nie zapomnij polubić nas facebooku, miej dostęp do aktualności https://www.facebook.com/gminawolin/

Udostępnij:

whatsapp