Gminny punkt konsultacyjno- informacyjny programy „Czyste powietrze”

Gmina Wolin informuję, że w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie został uruchomiony punkt konsultacyjno- informacyjny w ramach programu „Czyste Powietrze” – w Urzędzie Miejskim w Wolinie przy ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin w Referacie Budownictwa , Infrastruktury i Ochrony Środowiska, pok. 115.

Główny cel programu to poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków.

Informacje i porady w sprawie Programu udzielane są drogą telefoniczną pod nr tel.: 512 348 862, mailowo : bio@gminawolin.pl oraz osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00.

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach działania Programu. Dodatkowo beneficjenci programu mogą uzyskać wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz pomoc przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Wszystkie szczegółowe informacje o programie oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w Szczecinie w zakładce „Czyste powietrze” www.wfos.szczecin.pl lub bezpośrednio na stronie programu www.czystepowietrze.gov.pl .

Udostępnij:

whatsapp