Dofinansowanie na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”

Gmina Wolin otrzymała dofinansowanie w kwocie 73.480,00 zł na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”. Umowa o powierzenie grantu została
z operatorem projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Projekt grantowy jest realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu grantowego  jest zakup sprzętu komputerowego do szkół na potrzeby wsparcia zdalnego nauczania.

W ramach projektu zaplanowano zakup 44 tabletów wraz z etui ochronnym w zestawie, do przekazania na czas zdalnego nauczania dla uczniów (38szt.) oraz nauczycieli (6szt.) nie dysponujących własnymi zasobami sprzętowymi.

Udostępnij:

whatsapp