Projekt rewitalizacji parku zakłada zmianę zagospodarowania oraz utworzenie ścieżek zdrowia, oświetlenia i amfiteatru. W ramach inwestycji odbędą się prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu. Utworzone zostaną ścieżki zdrowia i nowe oświetlenie. Projekt zakłada również rewaloryzację istniejącej zieleni parkowej oraz rewitalizację posągu Trygława. Dofinansowanie pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Udostępnij:

whatsapp