Rozbudowa przedszkola miejskiego w Wolinie

Projekt rozbudowy przedszkola zakłada adaptację zdegradowanego budynku na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne. Inwestycja obejmie przebudowę obecnego budynku oraz rozbudowę o dodatkową część. Środki pozwolą również zakupić nowe wyposażenie i wykonać małą architekturę w postaci piaskownic, boiska, placu edukacyjnego góry wspinaczkowej oraz mostu z tunelem. Dofinansowanie pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Udostępnij:

whatsapp