Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 3.7 Rozwój Gospodarki Odpadami.

Udostępnij:

whatsapp