Zakup wozu strażackiego dla OSP w Troszynie

Nowy sprzęt pozwoli znacząco zwiększyć gotowość bojową i skuteczność podejmowanych działań. Wsparcie jednostki jest szczególnie istotne, ponieważ OSP Troszyn jest włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zdobyte środki zewnętrzne, to efekt pracy i zaangażowania całego zespołu ale należy podkreślić w tym miejscu szczególną rolę Pana Marka Piotrowskiego i Kierownictwa OSP w Troszynie. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a konkretnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Udostępnij:

whatsapp