Zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi i przyłączami dla miejscowości Ostromice, gm. Wolin

Tytuł operacji:Zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz
z kolektorami sanitarnymi i przyłączami dla miejscowości Ostromice, gm. Wolin
Cel operacji:Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej, w tym budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi i przyłączami dla miejscowości Ostromice, w gminie Wolin
Nazwa programu:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nazwa podziałania:Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Typ operacji:Gospodarka wodno-ściekowa
Informacje o wartościach odżywczych:
Wartość dofinansowania ze środków EFRROW:
1.059.924,00 zł
Okres realizacji:2017-2020

Udostępnij:

whatsapp