Konkurs Kartka dla Św. Mikołaja

1. Organizator:

Gmina Wolin

2. Współorganizatorzy:

 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Wolinie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie

3. Patronat honorowy:

 • Burmistrz Wolina
 • Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie

4. Cele konkursu:

 • pogłębienie wiedzy nt. św. Mikołaja;
 • upamiętnienie 1750. rocznicy urodzin św. Mikołaja;
 • zwrócenie uwagi na patronaty św. Mikołaja: ludzi morza oraz cukierników;
 • inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego   św. św. Mikołaja;
 • kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był św. Mikołaj;
 • ukazanie postaci świętych jako wzoru do naśladowania we współczesnym   świecie;
 • wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami plastycznymi;
 • rozwijanie talentu plastycznego, umiejętności poznawczych i informatycznych;
 • kształtowanie wiary we własne siły, rozbudzenie dociekliwości i samodzielności;
 • promowanie zdolnych i ambitnych uczniów.

5. Uczestnicy i zasięg konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z całej Polski i zagranicy.

6. Kategorie konkursu:

 • uczniowie przedszkoli
 • uczniowie klasy 0-I szkoły podstawowej;
 • uczniowie klas II-III szkoły podstawowej;
 • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;
 • uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej;
 • uczniowie szkół specjalnych;
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych; 

7. Etapy konkursu:

Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i ogólnopolskim:

a) etap szkolny:

 • za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele uczący w zgłoszonych do konkursu szkołach;

Informujemy, że z każdej szkoły, bądź zespołu szkół – do etapu ogólnopolskiego kwalifikują się tylko trzy najlepsze prace plastyczne; każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualną pracę;

 • prace plastyczne zeskanowane w dobrej jakości (format jpg lub pdf) wraz z kartami zgłoszeniowymi i zgodami (prace wraz z wszystkim dokumentami wysyłamy jednym mailem) przesyłamy do 30 listopada 2020 r. na adres poczty elektronicznej: konkurswolin@gmail.com; prosimy o wysłanie wiadomości za potwierdzeniem odbioru; prace, które wpłyną po terminie nie będą oceniane;
 • w razie wątpliwości należy kontaktować się z organizatorami (koordynator ks. Marcin Miczkuła 609 066 292).

b) etap ogólnopolski:

Komisja w składzie ustalonym przez organizatora ocenia przesłane prace w poszczególnych kategoriach. Ogłoszenie wyników 06 grudnia 2020 r. na stronach organizatorów.

8. Formy konkursu:

uczniowie wykonują pracę plastyczną, projektując kartkę na 1750 urodziny św. Mikołaja Biskupa. Prace należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką płaską,
w formacie A4 (np. rysunek, malarstwo, kolaż, projekt graficzny, techniki mieszane itp.);

Inspiracją do wykonania pracy powinien być życiorys św. Mikołaja.

Prace przechodzą na własność organizatorów.

Dla laureatów przewidziano dyplomy oraz nagrody książkowe, a dla opiekunów podziękowania. Jedna praca wybrana przez powołaną komisję zostanie wydana przez Pocztę Polską S.A. w postaci 1 arkusza Mojego Znaczka, będącego nagrodą w konkursie, o ile będzie spełniała wymagania techniczne usługi Mój znaczek. Autor pracy, która będzie na Arkuszu Mojego Znaczka zostanie poproszony o wyrażenie zgody na jej umieszczenie po ogłoszeniu wyników konkursu.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)  oraz akceptacją powyższego regulaminu.

Załączniki

Udostępnij:

whatsapp