Burmistrz Wolina zwraca się do mieszkańców Gminy Wolin z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety pozwalającej na ustalenie liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.  

Do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, tj. w cenie maksymalnie 2.000 zł za tonę (nie licząc kosztów transportu pod wskazany adres), uprawnione będą gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek węglowy lub które nie złożyły wniosku o ten dodatek, ale w deklaracji składanej do ewidencji źródeł ciepła (CEEB) wskazały kocioł na paliwo stałe i węgiel jako opał. Maksymalna ilość węgla przypadająca na gospodarstwo domowe to 1,5 tony – do zakupienia do 31.12.2022 r. oraz kolejne 1,5 tony do zakupienia po 1.01.2023 r.

Ankietę można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie lub wysłać na adres email:  ankieta@gminawolin.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do 07 listopada br.

Udostępnij:

whatsapp