Rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Wolinie !!

Karty zgłoszeń w ramach pierwszego naboru składać można od 05 do 18 stycznia 2021 r. do godz. 15

  • Liczba miejsc 44
  • Dzieci w wieku 1-3 lat
  • Nabór będzie trwał również w ciągu roku 20201
  • Karty zgłoszeń składać można: w tymczasowej siedzibie Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie na ulicy Spokojnej 1 lub drogą mailową: pmzoz.wol@op.pl
  • 20.01.2021 r. zostaną udostępnione listy dzieci przyjętych do Żłobka (umieszczone zostaną na drzwiach Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie – wejście na nową salę gimnastyczną ul. Spokojna 1)
  • Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 512 339 451 lub 509 038 799.

Przypominamy, że Żłobek Miejski w Wolinie został utworzony przy udziale środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 oraz budżetu Gminy Wolin

Udostępnij:

whatsapp