My, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie bierzemy udział w programie edukacyjnym „Być jak Ignacy”, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W tym roku Ignacy Łukasiewicz do pomocy wybrał następujących naukowców, którzy pomagają nam w zgłębianiu tajników wiedzy: cząstki elementarne i chemii w życiu codziennym -Maria Skłodowska-Curie, wody, wyporność i życie podwodne – Stefan Drzewiecki, astronomia i układ słoneczny – Mikołaj Kopernik, kryptologia i matematyka – Marian Rejewski, siły natury, komunikacja i języki na świecie, optyka oraz podstawy ekonomii. Nasze koło naukowe, przy okazji tematu komunikacja międzyludzka, chce przybliżyć kwestię komunikacji osób niewidomych. Komunikują się one poprzez alfabet Braille’a. „Chociaż pierwsze próby stworzenia pisma, które byłoby użyteczne dla osób niewidomych czyniono już w starożytności, to prawdziwy przełom nastąpił dopiero w XIX w. W 1808  roku Charles Barbier opracował dla francuskiej armii tzw. “noce pismo”, które pozwalało żołnierzom odczytywać wiadomości w ciemności. Pismo miało charakter szyfru i było oparte na systemie 12 wypukłych punktów. Niestety zaproponowany układ fonetyczny uniemożliwiał notację zgodną z zasadami ortografii. Wynalazek trafił wkrótce do Królewskiego Instytutu dla Niewidomych w Paryżu, gdzie kilkoro uczniów rozpoczęło prace nad jego udoskonaleniem. Jednym z uczniów paryskiej szkoły był kilkunastoletni Louis Braille, który w wieku 4 lat uległ wypadkowi i stracił wzrok. Braille zmodyfikował pismo Barbier’a, upraszczając zapis z dwunastu do sześciu punktów ułożonych w dwóch kolumnach po 3 punkty w każdej. Wzajemna kombinacja i rozmieszczenie punktów umożliwiły zapis 64 znaków. Co więcej, zaproponowany system uwzględnił notację zgodną z zasadami ortografii i interpunkcji oraz umożliwił notację matematyczną, fizyczną, chemiczną i muzyczną. Początkowo nowe pismo nie spotkało się z uznaniem, co wynikało w dużej mierze z niezrozumienia zapisu przez osoby widzące. Z czasem jednak zyskało coraz większe grono zwolenników. Dzięki systemowi, który przyjął się niemal na całym świecie, niewidome dzieci mogły zacząć się uczyć, czytać, pisać, zdobywać wiedzę, a co za tym idzie – zawód, a następnie pracę. Alfabet Braille’a nie jest jedynym pismem wypukłym dla osób niewidomych, ale jest systemem najbardziej popularnym, dostosowanym do niemal wszystkich języków świata. Można się go nauczyć w każdym wieku”.

Koło naukowe Wyspiarze PSP Wolin

Udostępnij:

whatsapp