Budowa sieci wodociągowej z Unina do Jarzębowa w gminie Wolin

Tytuł operacji:Budowa sieci wodociągowej z Unina do Jarzębowa w gminie Wolin
Cel operacji:  Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę w wyniku rozbudowy infrastruktury technicznej, w tym budowę sieci wodociągowej z Unina do Jarzębowa  
Nazwa programu:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
Nazwa podziałania:  Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  
Typ operacji:  Gospodarka wodno-ściekowa  
Okres realizacji:2021r.
  

Udostępnij:

whatsapp