Budowa sieci wodociągowej z Unina do Jarzębowa w gminie Wolin
Tytuł operacji: Budowa sieci wodociągowej z Unina do Jarzębowa w gminie Wolin Cel operacji:   Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę...
czytaj dalej
Dofinansowanie na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”
Gmina Wolin otrzymała dofinansowanie w kwocie 73.480,00 zł na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”. Umowa o powierzenie grantu zostałaz operatorem projektu grantowego pn. „Zdalna...
czytaj dalej
Zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi i przyłączami dla miejscowości Ostromice, gm. Wolin
Tytuł operacji: Zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków wrazz kolektorami sanitarnymi i przyłączami dla miejscowości Ostromice, gm. Wolin Cel operacji: Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez...
czytaj dalej
Remont mostu obrotowego w Wolinie
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i wodnego. Inwestycja zakłada wykonanie projektu i montaż szaf sterowniczych, jako kluczowych elementów sterowania mechanizmem obrotowym mostu. Wymieniona zostanie obecna...
czytaj dalej
Adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Tytuł...
czytaj dalej
Rewitalizacja parku miejskiego w Wolinie
Projekt rewitalizacji parku zakłada zmianę zagospodarowania oraz utworzenie ścieżek zdrowia, oświetlenia i amfiteatru. W ramach inwestycji odbędą się prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu. Utworzone zostaną ścieżki zdrowia...
czytaj dalej
Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 3.7 Rozwój Gospodarki Odpadami. Udostępnij: facebook tweeter whatsapp
czytaj dalej
Zakup pojazd typu ATV dla OSP w Kołczewie
Wywalczone dofinansowanie w maksymalnej wysokości (85%) pozwoliło zakupić specjalistyczny pojazd typu ATV. Nowoczesny pojazd umożliwi przede wszystkim skuteczną walkę z nielegalnym kłusownictwem w Naszej Gminie. Udostępnij: facebook...
czytaj dalej
Zakup wozu strażackiego dla OSP w Troszynie
Nowy sprzęt pozwoli znacząco zwiększyć gotowość bojową i skuteczność podejmowanych działań. Wsparcie jednostki jest szczególnie istotne, ponieważ OSP Troszyn jest włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zdobyte...
czytaj dalej
Zakup wozu strażackiego dla OSP w Ładzinie
Kolejny nowy wóz strażacki trafi niebawem do jednostki OSP w Ładzinie. Ponad pół miliona złotych dotacji jest efektem licznych działaniach i modelowej współpracy pomiędzy Burmistrz Ewą Grzybowską,...
czytaj dalej